Fara

Sobota 20.10.2018.r.

9.00 – + Henrykę Gościniak.

9.00 – + Cecylię Gruchot.

Niedziela 21.10.2018.r.

8.30 – + Jadwigę, Antoniego Grzymisławskich, Antoniego, Jadwigę Antczaków, Mariannę , Ludwika Szymczaków i zm z rodz. Kosmalskich.

18.00 – + Danutę Pieniężną.

18.00 – + Zofię Hojna.

Poniedziałek 22.10.2018.r.

9.00 – + Marka Andrzejczaka.

Wtorek 23.10.2018.r.

9.00 – rez. Tacka.

9.00 – + Józefę Dopierała.

9.00 – + Józefa Kowańdy.

Czwartek 25.10.2018.r.

9.00 – + + Stanisławę, Leona Kobierskich, Kazimierza Góreckiego i zm z rodz.

Piątek 26.10.2018.r.

9.00 – + Florencjusza Gościniaka i zm z rodz.

Sobota 27.10.2018.r.

9.00 – + Dominika Marciniaka.

Niedziela 28.10.2018.r.

8.30 – + Stanisławę, Jakuba Antoniewiczów, Marię, Franciszka Malechę, Danutę Pieniężną.

18.00 + Annę, Juliana, Stanisława Supińskich.

18.00 – + Zofię Hojna.