Intencje Żywego Różańca

Intencje Różańca Św. na m-c luty 2019

1. Powszechna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

2. O odnowę życia zakonnego i o powołania zakonne, kapłańskie i misyjne.

3. Za ludzi chorych i ich rodziny, o ich uzdrowienie fizyczne i duchowe.

4. O dobre przygotowanie Parafii na rocznicę 400-lecia  ustanowienia Sanktuarium i nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej.

5. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w borecki Sanktuarium i o bezpieczeństwo pracowników przy remoncie wieży.

 

Intencje Różańca Św. na m-c I 2019r.

1. Ewangelizacyjna: Za ludzi młodych zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.

2. O otwarcie domów i serc na przyjęcie błogosławieństwa kolędowego.

3. O pokój na świecie i w ludzkich sercach i o jedność chrześcijan.

4. O dobre przygotowanie Parafii na rocznicę 400-lecia ustanowienia Sanktuarium i nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej.

5. O święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii.

6. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w boreckim Sanktuarium i o bezpieczeństwo pracowników przy remoncie wieży.

 

Intencje Różańca Św. na m-c XII 2018r.

1. Ewangelizacyjna.Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

2. O dobre przeżycie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia w duchu pojednania, jedności i miłości.

3. Aby Święta Rodzina była wzorem i wsparciem dla wszystkich rodzin.

4. Aby w każdym domu naszej Parafii odmawiano codziennie Różaniec i powstały nowe Róże Różańcowe.

5. O święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii.

6. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w boreckim Sanktuarium.

 

 

Intencje Różańca Św.m-c XI 2018r.

1. Powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

2. O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.

3. W 100-lecie odzyskania niepodległości, wdzięczni Bogu i przodkom módlmy się by nasza Ojczyzna zawsze trwała przy wartościach chrześcijańskich.

4. W intencji Chóru Jutrzenka i Orkiestry Parafialnej.

5. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy, o umiejętność wzajemnego przebaczenia,

6. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne zwłaszcza z naszej Parafii.

7. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w boreckim Sanktuarium.

 

Intencje Różańca Św. na m-c X 2018r.

1. Ewangelizacyjna : Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, co nie mają głosu.

2. O rozkwit modlitwy różańcowej w naszych rodzinach i o rozwój Wspólnot Żywego Różańca w naszej Parafii.

3. W intencji studentów i kleryków.

4. Za nauczycieli, katechetów i wykładowców.

5. Za pracowników służby zdrowia.

6. O podjęcie przez Parafian nabożeństwa wynagradzającego w pięć 1-szych sobót m-ca.

7. Za naszą Ojczyznę- szczególnie o mądre i odpowiedzialne wybory.

8. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

9. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w boreckim Sanktuarium.