Intencje Żywego Różańca

Intencje Różańca Św. na m-c X 2018r.

1. Ewangelizacyjna : Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, co nie mają głosu.

2. O rozkwit modlitwy różańcowej w naszych rodzinach i o rozwój Wspólnot Żywego Różańca w naszej Parafii.

3. W intencji studentów i kleryków.

4. Za nauczycieli, katechetów i wykładowców.

5. Za pracowników służby zdrowia.

6. O podjęcie przez Parafian nabożeństwa wynagradzającego w pięć 1-szych sobót m-ca.

7. Za naszą Ojczyznę- szczególnie o mądre i odpowiedzialne wybory.

8. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

9. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w boreckim Sanktuarium.

 

Intencje Różańca Św. na m-c 09/2018

1. Powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej Ojczyźnie.

2. Za ofiary II Wojny Światowej.

3. O Światło Ducha Św. dla nauczycieli, katechetów, opiekunów, oraz dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym.

4. Za młodzież, aby Jej Patron św. Stanisław Kostka był dla niej wzorem dokonywania mądrych i często trudnych wyborów życiowych.

5. Za Misje i misjonarzy.

6. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii.

7. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w boreckim Sanktuarium.

 

Intencje Różańcowe na mc VIII 2018r.

1. Powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

2. Za Ojczyznę – o odrodzenie ducha jedności i solidarności.

3. O Boże błogosławieństwo dla Parafian pielgrzymujących do Sanktuarium w Fatimie.

4. Za osoby uzależnione od alkoholu i za tych co podejmują trud abstynencji w sierpniu.

5. O Boże błogosławieństwo dla rolników.

6. Za Misje i misjonarzy,

7. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

8. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w boreckim Sanktuarium

 

Intencje Różańca Św. na m-c VII 2018r.

1. Ewangelizacyjna: Aby Kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

2. O owoce Odpustu Parafialnego -o wzrost wiary.

3. O błogosławiony czas letniego wypoczynku i rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii.

5. O Boże błogosławieństwo dla rolników zbierających chleb z pól.

6. W intencji remontu wieży i wymiany kopuły w boreckim Sanktuarium.

 

Intencje Różańca Św.na m-c VI 2018r.

1. Powszechna : Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowania drugiego w jego odmienności.

2. O dobre przygotowanie i przeżycie Odpustu Parafialnego.

3. O Boże Błogosławieństwo dla naszej  Archidiecezji – dziękując za 1050- rocznicę powstania biskupstwa poznańskiego.

4. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – zwłaszcza z naszej Parafii.

5. O łaskę zgody i pokoju w naszych rodzinach, a zwłaszcza w naszej Ojczyźnie.

6. O uzdrowienie dla chorych zwłaszcza z naszej Parafii.

7W intencji remontu kopuły Sanktuarium.

 

Intencje Różańca Św.na m-c maj 2018r.

1. Ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

2. Za młodzież przyjmującą Sakrament Bierzmowania, o ich silną i wytrwałą wiarę.

3. O światło Ducha św. dla maturzystów i o rozeznanie swojego powołania.

4. O Boże błogosławieństwo dla dzieci pierwszo-komunijnych i ich rodzin.

5. O świętość dla neoprezbiterów i diakonów.

6. Za biskupów i kapłanów pracujących w naszej

Parafii : ks.Proboszcza – 26 rocznica – 28 maja

: Ks.Antoniego  -32 rocznica – 15 maja

7.W intencji remontu kopuły Sanktuarium.

 

Intencje Różańcowe m-c kwiecień 2018r.

1. Powszechna:  Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i aby potrafili otwierać nowe drogi.

2. Za Papieża i biskupów.

3. Aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyczyniły się do przemiany ludzkich serc i uzdrowiły relacje w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie.

4. O świętość naszych kapłanów, o liczne powołania do służby w Kościele, zwłaszcza z naszej Parafii.

5. Za Misje i misjonarzy oraz wolontariuszy.

6. O dobre przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.

 

Intencje Różańcowe na m-c marzec 2018

1. Ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

2. O nawrócenie Parafian poprzez skorzystanie ze Spowiedzi Wielkanocnej.

3. O dobre przeżycie Parafialnej Drogi Krzyżowej, Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania.

4. Za rodziny, aby nie bały się przyjąć potomstwa, aby każde życie było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

5. O siły, zdrowie i świętość naszych kapłanów, o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.

6. Za Misje i misjonarzy oraz wolontariuszy.

 

Intencje Różańca Św. na m-c luty 2018r.

1. Powszechna: Aby Ci, co sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

2. O odnowę życia zakonnego i o powołania zakonne, kapłańskie i misyjne.

3. O bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży.

4. O dobre i godne przeżycie Wielkiego Postu.

5. Za ludzi chorych i ich rodziny – o uzdrowienie fizyczne i duchowe.

6. O jedność Polaków i o Światło Ducha Św. dla Rządzących.

7. W intencji  remontu kopuły naszego Sanktuarium.

 

Intencje Różańca Św. na mc 01/2018

1. Ewangelizacyjna:Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

2. O otwarcie domów i serc na przyjęcie błogosławieństwa kolędowego.

3. O pokój na świecie i w ludzkich sercach o rozwiązanie problemów migrantów i o jedność chrześcijan.

4. O łaskę pokonania wrogości i wzajemnych uprzedzeń – o jedność Polaków.

5. Za rodziców o odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci w duchu wiary.

6. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii.

 

Intencje Różańca Św. XII 2017r.

1. Papieska – Ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

2. O dobre przeżycie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia w duchu pojednania, jedności i miłości.

3. Aby Święta Rodzina była wzorem i wsparciem dla rodzin, a zwłaszcza wielodzietnych.

4. Za rodziny skłócone ,zagrożone rozpadem, by podjęły dialog, przebaczenie oraz pojednanie.

5. O Święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii.

 

Intencje Różańca św. m-c listopad2017r.

1. Ewangelizacyjna:Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego  zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

2. O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.

3. Za naszą Ojczyznę by mocno broniła wolności i wartości chrześcijańskich.

4. W intencji Chóru „Jutrzenka, Scholii i Orkiestry Parafialnej.

5. O świętość kapłanów.

6. O powołania kapłańskie, zakonne i Misyjne – zwłaszcza z naszej Parafii.

 

Intencje Różańca św.na m-c X 2017r.

1. Papieska ogólna: Aby w świecie pracy, wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

2. O rozkwit modlitwy różańcowej i Wspólnot Żywego Różańca w naszej Parafii.

3. W intencji studentów i kleryków.

4. Za nauczycieli, katechetów i wykładowców.

5. Za pracowników służby zdrowia.

6. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

Intencje Różańca Św.na m-c 09/2017

1. Papieska:Ewangelizacyjna- Aby nasze Parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

2. Za ofiary II Wojny Światowej.

3. O światło Ducha Św. dla nauczycieli, katechetów, opiekunów, dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym.

4. Za wszystkich którzy ucierpieli w nawałnicach, o pomoc w odbudowie ich domostw.

5. O pokój na świecie i o mądre rozwiązanie problemów migrantów w Europie.

6. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii.

7. W intencji wspomagających remonty w naszej Parafii.

 

Intencje Różańca Św. m-c VIII 2017r.

1. Papieska ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

2. Za Ojczyznę- o odrodzenie ducha jedności i solidarności.

3. Za Misje i misjonarzy.

4. O Boże błogosławieństwo dla rolników.

5. Za osoby uzależnione od alkoholu i za tych co podejmują trud abstynencji w sierpniu.

6. Za Pielgrzymów zdążających na Jasną Górę.

7. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii.

 

Intencje Różańca Św. na m-c VII 2017r.

1. Ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

2. O owoce Odpustu Parafialnego- o wzrost wiary.

3. O błogosławiony czas letniego wypoczynku i rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Za Misje i misjonarzy.

5. O powołania kapłańskie i zakonne.

6. O świętość kapłanów.

7. O Boże błogosławieństwo dla zbierających chleb z pól.

 

Intencje Różańca Św. na m-c VI 2017r.

1. Papieska Ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by  położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

2. O dobre przygotowanie i przeżycie Odpustu Parafialnego.

3. O nawrócenie parafian, którzy nie skorzystali ze Spowiedzi Wielkanocnej.

4. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – zwłaszcza z naszej Parafii.

5. O łaskę zgody i pokoju w naszych rodzinach, a zwłaszcza w naszej Ojczyźnie.

6. O Boże błogosławieństwo dla wspierających remonty w naszej Parafii.