Intencje Żywego Różańca

Intencje Różańcowe na m-c VI 2019r.

1. Ewangelizacyjna:Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemiężliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali solidarność najuboższym.

2. O nawrócenie parafian, którzy nie skorzystali ze Spowiedzi Wielkanocnej.

3. O świętość kapłanów.

4. O dobre przygotowanie i przeżycie Odpustu Parafialnego – 400 -lecie ustanowienia Sanktuarium.

5. O dobre przygotowanie Parafii na nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu M.B. Częstochowskiej.

6. O święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii.

7. W intencji remontu wieży w Sanktuarium i o bezpieczeństwo pracowników.

 

Intencje Różańcowe na m-c maj 2019r.

1. Ewangelizacyjna:Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

2. O światło Ducha św. dla maturzystów i o rozeznanie swojego powołania.

3. O Boże błogosławieństwo dla dzieci pierwszo- komunijnych i ich rodzin.

4. O świętość dla neoprezbiterów i diakonów.

5. O dobre przygotowanie diecezji i parafii na nawiedzenie Kopii Cudownego obrazu M.B. Częstochowskiej.

6. O dobre przygotowanie Parafii na rocznicę 400-lecia ustanowienia Sanktuarium.

7. Za biskupów i kapłanów pracujących w naszej

Parafii : Ks.Proboszcza 27 rocznica – 28 maja

:Ks.Antoniego   33 rocznica – 15 maja

8. W intencji remontu wieży w Sanktuarium i o bezpieczeństwo pracowników.

 

Intencje Różańcowe na m-c 04/2019r.

1. Powszechna:Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

2. O przemianę ludzkich serc i uzdrowienie relacji w naszych  rodzinach i w naszej Ojczyźnie, szczególnie poprzez skorzystanie ze Spowiedzi Wielkanocnej.

3. O dobre przeżycie Parafialnej Drogi Krzyżowej, Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania.

4. O świętość kapłanów, o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii.

5. O dobre przygotowanie Parafii na rocznicę 400-lecia ustanowienia Sanktuarium i nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu M.B. Częstochowskiej.

6. O środki na remont wieży i wymianę kopuły w boreckim Sanktuarium i o bezpieczeństwo pracowników przy remoncie wieży.

 

Intencje Różańca Św.na m-c marzec 2019

1 .Ewangelizacyjna:Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

2. O nawrócenie Parafian, zwłaszcza przez dobre przeżycie  Rekolekcji i Wielkiego Postu – przez dzieci, młodzież i dorosłych.

3. Za rodziny, aby nie bały się przyjąć potomstwa, aby każe życie było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

4. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii.

5. O dobre przygotowanie Parafii na rocznicę 400-lecia ustanowienia Sanktuarium i nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu M B Częstochowskiej.

6. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w boreckim Sanktuarium i o bezpieczeństwo pracowników przy remoncie wieży.

 

Intencje Różańca Św. na m-c luty 2019

1. Powszechna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

2. O odnowę życia zakonnego i o powołania zakonne, kapłańskie i misyjne.

3. Za ludzi chorych i ich rodziny, o ich uzdrowienie fizyczne i duchowe.

4. O dobre przygotowanie Parafii na rocznicę 400-lecia  ustanowienia Sanktuarium i nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej.

5. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w borecki Sanktuarium i o bezpieczeństwo pracowników przy remoncie wieży.

 

Intencje Różańca Św. na m-c I 2019r.

1. Ewangelizacyjna: Za ludzi młodych zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.

2. O otwarcie domów i serc na przyjęcie błogosławieństwa kolędowego.

3. O pokój na świecie i w ludzkich sercach i o jedność chrześcijan.

4. O dobre przygotowanie Parafii na rocznicę 400-lecia ustanowienia Sanktuarium i nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej.

5. O święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej Parafii.

6. O środki pieniężne na remont wieży i wymianę kopuły w boreckim Sanktuarium i o bezpieczeństwo pracowników przy remoncie wieży.