Intencje mszalne zamawiane w czasie odpustu w 2013.r.

Intencje mszalne zamawiane w czasie odpustu w 2013.r.

  1. O szczęśliwą operację i o zdrowie dla Katarzyny Kortz od rodziców                                                 15.07.2013.r. godz. 18.00.
  2.  W podziękowaniu za życie Dorotki i o zdrowie dla rodziny.

01.08.2013.r. godz. 18.00.

  1. + Antoninę, Józefa Wawrzyniaków, Helenę, Józefę, Janusza Maciejewskich, Wiktorię, Józefa Karmelskich oraz z zmarłych z rodziny.

08.08.2013.r. godz. 18.00

  1. W podziękowaniu za dotychczasowe łaski i o szczególne błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Maciejewskich, Keiser i Całka.

23.08.2013.r. godz. 18.00.

  1. 5. Dz-bł w 89 rocznicę urodzin, o bł Boże i Dary Ducha Św. i Opiekę MB i o zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny Grześkowiak.

16.08.2013.r. godz. 18.00

6. O zdrowie i bł Boże dla całej rodziny i o szczęśliwe żniwa i nawrócenie syna do

Kościoła.

20.08.2013.r. godz. 18.00.

7. Dz-bł za otrzymane łaski dla całej rodziny i prośbą o bł. Boże dla Pawła i Kacperka –

od Baranowskich. 20.07.2013.r. godz. 18.00

8. O łaskę zdrowia dla syna Łukasza i o zdrowie i miłość i zgodę w całej rodzinie.

23.09.2013.r. godz. 18.00.

9. W int. Joanny z podz. za ukończenie studiów medycznych i z prośbą o dalszą opiekę.

03.07.2013.r. godz. 19.00.

10. + rodziców Ireny i Franciszka Lenartowiczów. 03.07.2013.r. godz. 19.00.

11. + Kazimierę, Tadeusza Nowakowskich. 03.07.2013.r., godz. 19.00.

12. + Józefa, Mariannę, Gertrudę Cieślak 29.07.2013.r. godz. 18.00..

13. + z rodz. Winnowiczów, Kubiaków, Olgrzymków, Franciszka Płuciniczaka. 30.07.2013.r. godz. 18.00

14. + Romana Mroczka, Ignacego, Annę Wawrzyniaków, Edmunda, Teresę i o zdrowie

dla rodz. Mroczków. 08.07.2013.r. godz. 18.00.

15. Do MB Boreckiej za + Wesołków i Dębskich i o bł i zdrowie w rodzinie

01.08.2013.r. godz. 18.00

16. + Stanisława, Mariannę, Antoniego Zielińskich, Katarzynę, Franciszka

Frąckowiaków 25.10.2013.r. godz. 18.00.

17. + Jana Weronikę Krawców, Stanisława, Bronisławę, Stefanię Andrzejaków, Marię

Mardas, Pelagię Fengler, i o zdrowie i bł w rodzinie. 03.07.2913.r. godz.

08.07.2013.r. godz. 18.00.

18. W int. Siostry Bożeny o opiekę i pocieszenie MB Boreckiej.08.07.2013.r. godz. 18.00

19. Do MB Boreckiej i św. Antoniego o zdrowie dla Marii i całej rodziny21.08.2013 godz. 18.00.

20.Do MB Boreckiej o szczęśliwą operację oka Teresy i zm z rodz. Gruchociaków.19.08.2013 godz. 18.00

21. Do MB Boreckiej o opiekę nad rodziną, wzrost dla wnuka i dawanie otuchy

i zdolności do nauki dla Janka i Julii.26.10.20132.r. godz. 18.00.

22. Z podz. za pracę dla męża.22.08.2013 godz. 18.00

23. Z podziękowaniem za nadzieję dla syna, z prośba o zdrowie i mądrość dla niego. 10.09.2013.r. godz. 18.00

24. Z prośbą o mądrość serca dla córki Julii i o zdrowie.06.09.2013.r. godz. 19.30.

25. + ojca Stanisława.01.09.2013.r. godz. 15.00

26. O bł. Boże dla wnuka i z podz. za dotychczasowa opiekę MB.11.09.2013.r. godz. 18.00

27. Z podz. za odebrane łaski i z prośbą o bł Boże i opiekę dla całej rodziny.12.09.2013.r. godz. 18.00.

28. O szczęliwą operację dla Michała. 10.07.2013.r. godz. 18.00.

29. + Piotra, Stanisława Robaszyńskich, Teresę, Bronisławę Zielonków, Antoninę,

Stanisława, Henryka Jędrkowiaków o zdrowie i bł Boże w rodzinie.13.10.2013.r.

godz. 18.00.

30. O pocieszenie w chorobie dla żony Agnieszki i o zbliżenie się do Boga dla syna

Adama. 08.07.2013.r,. godz. 18.00.

31. + Bronisławę Multaniak – 9 r. śm. 03.09.201`3.r. godz. 18.00.

32. Do MB Boreckiej dar macierzyństwa i ojcostwa dla Arlety i Sławomira.21.09.2013.r.

godz. 18.00

33. W int. rodziny o wzajemną miłość, zgodę, szacunek i silną wiarę dla synów.

08.07.2013.r. godz. 18.00.

34. + Helenę, Czesława Bachorz.07.09.2013.r. godz. 19.30

35. + Helenę, Czesława Bachorz.21.09.2013.r. godz. 18.00

36. O uproszenie przez MB Borecką zdrowia i bł Bożego dla naszego ojca Józefa

Kopydłowskiego i całej naszej rodziny.11.10.2013.r. godz. 18.00

37.Z podz. za otrzymane łaski i o dalsza opiekę MB Boreckiej, o szczęśliwe żniwa –

od parafian z Drzonku. 06.08.2013.r. godz. 18.00.

38. Z podz. za pomoc i opiekę szczególnie w trudnym czasie i z prośba o bł i zdrowie

dla całej rodziny, za + Jana , Helenę.03.11.2013.r. godz. 18.00.

39. + Janinę, Musielak, Cecylię, Sylwestra Klupś, Janinę Dykier, dz-bł w 19 r. ślubu o

bł Boże w pracy i rodzinie.09.09.2013.r. godz. 18.00

40. + Jana Naglaka. 18.07.2013.r. godz. 18.00

41. Do MB Boreckiej o dobrego męża dla Beaty.19.07.2013.r. godz. 18.00

42. O zdrowie, zgodę wzajemna w rodzinie i bł Boże w gospodarstwie.04.11.2013.r.

godz. 18.00.

43.Dz-bł dla całej rodziny.12.10.2013.r. godz. 18.00

44. + Helenę, Stanisława, Agnieszkę Gabryszak, Katarzynę Stachowiak.

08.07.2013.r. godz. 7.00

45. + Marię, Stanisława, Leona Maćkowiaków, Marię, Józefa Nowaków.12.10.2013.r.

godz. 18.00.

46. Dz-bł w 32 r ślubu Bogumiły i Jerzego.05.11. 2013.r. godz. 18.00.

47. O zdrowie i bł Boże dla rodziny Bernaczyk z Poznania i zm z rodz.

08.07.2013.r. godz. 7.00.

48. W pewnej intencji. 03.07.2013.r. godz. 11.00.

49. + Kazimierza Łowińskiego  – 28.09.2013.r. godz. 18.00

50. + Marię, Mariana Kapuścińskich, Helenę, Kazimierza Foltynowicza.

16.08.2013.r. godz. 18.00.

51. + z rodz. Bartkowiaków, Czaprackich i Drukarczyków. 08.07.2013.r. godz. 7.00

52. + z rodz. Ciachowskich i Mączkowiaków. 08.07.3013.r. godz. 11.00.

53. W int. pielgrzymów z Olkusza i ich rodzin. 09.07.2013.r. godz. 8.00.

54. + zm z rodz. Pieńczewskich, Basińskich i Staniszów.21.10.2013.r. godz. 18.00.

55. Dz-bł w 47 r. ślubu Heleny i Stanisława.22.10.201`3.r. godz. 18.00.

56. W int. całej rodziny 23.10.2013.r. godz. 18.00..