Wymienianki roczne

Wymienianki roczne – Msze Św. w I piątki miesiąca godz. 18.00 od XI.2018 – X.2019.r.:

Polecajmy Miłosierdziu Bożemu zm papieży, Arcybiskupów i Biskupów, kapłanów: ks. Abpa Jerzego Strobę, ks. Feliksa Durewicza, ks. Stefana Pawłowskiego, Ks. Wiktora Koperskiego, Ks. Edwarda Jęczkowskiego, Ks. Stanisława Chmielewskiego, Ks. Jana Kajetańczyka, Ks. Tomasza Maćkowiaka, ks. Mariana Nowaka, Ks. Czesława Wojciechowskiego, ks. Zdzisława Barcika, Ks. Jana Knazia, Ks. Marka Kajzera, Ks. Stefana Schudego, Ks. Stefana Dudziaka, Ks. Bolesława Starosolskiego, siostry zakonne, które pracowały w naszej parafii, + zm. z rodz. Litkowskich, Górnych i Blamke i Ratajczaków, Teresę Tyl, Teresę Chylewską, + Stanisława, Piotra, Franciszkę Długich,+ Zbigniewa Siekierkowskiego, +Antoninę, Walentego Szymczaków i Aleksandra Fletera, + Mariannę, Ludwika, Sylwestra Walczaków, + zm z rdz. Marciniaków i Jakubowskich, +Bronisława Krysia, + Bronisława Winnowicza, zm z rodz. Winnowiczów, Witkowskich i Przybylskich i zm kapłanów, +Janinę, Kazimierza Maj, Zdzisława Kubiaka, +Czesława Szymczaka, +Stanisława Szydłowskiego, +Anielę Kaczmarczyk, i zm z rodz, + Stanisławę, Antoniego Knaziów, Władysławę, Antoniego Wawrzyniaków, Elżbietę, Cecylię Kramarczyk, + Cyryla Misiaczka, zm z rodz. zegarów, Misiaczków, Marię Włodarczyk – Glapa, + Stanisławę, Franciszka Andrzejczaków i zm z rodz, + Katarzynę, Jana Wirów i zm z rodz, + Franciszka, Marka Idczak, Reginę Kreczmer i zmz rodz, + Józefa Ługowskiego i zm z rodz, + Jana Grześkowiaka i zm z rodz, + Bogdana Płuciniczaka i zm z rodz. Antoniewiczów, + Barbarę Konarkowską, + zm z rodz. Szuldów i Deutschów, +Franciszka Płuciniczaka i zm z rodz. Winnowiczów, + Ryszarda Skokowskiego i zm z rodz, + zm z rodz. Langiewiczów, Paszkierów i Klaczyków, + Leona Kręciołka i zm z rodz. Szelczyńskich, Pędziwiatrów, Mołczyńskich, + Andrzeja Woźniaka, + Dominika Marciniaka, + Marka Wabińskiego, + Florencjusza Gościniaka i zm z rodz. Gościniaków i Szymkowiaków, Kaźmierczaków, Gałczyńskich i Szadlów, +Jadwigę, Franciszka Gałczyńskich, Kazimierza Opyc, +zm z rodz. Hosków, Krystynę, Macieja Dajewskich, + Henryka Dorsz, Henryka Guźniczaka, +Stefana Gruchałę i zm z rodz, + zm z rodz. Andrzejczaków i Kanafów, +Stanisława Walczaka i zm z rodz, + zm z rodz. Tyrakowskich, Pelagię Marciniak, + Helenę, Ludwika Golimowskich, + zm z rodz. Szwarców i Krystynę Gruszeczką, + Henryka, Danutę Marchwickich i zm z rodz, +Józefa, Pelagię Walczak i zm z rodz, +zm z rodz. zawodnych i sobaskich, Mazurskich, kobierskich, + Albinę Nawrocką, Bronisława, Henryka Krakowiaków, Stanisława Gałczyńskiskiego, +Kazimierza Kornatowskiego,+ zm z rodz. Pachołków i Marię Wiczuk, + za zm z rodz. Wizów, Szymczaków, Sowińskich, Teodorczyków, Pierzchałów i Dunaj.