Wymienianki roczne

Wymienianki roczne – Msze Św. w I piątki miesiąca godz. 18.00 od XI.2018 – X.2019.r.:

Polecajmy Miłosierdziu Bożemu zm papieży, Arcybiskupów i Biskupów, kapłanów: ks. Abpa Jerzego Strobę, ks. Feliksa Durewicza, ks. Stefana Pawłowskiego, Ks. Wiktora Koperskiego, Ks. Edwarda Jęczkowskiego, Ks. Stanisława Chmielewskiego, Ks. Jana Kajetańczyka, Ks. Tomasza Maćkowiaka, ks. Mariana Nowaka, Ks. Czesława Wojciechowskiego, ks. Zdzisława Barcika, Ks. Jana Knazia, Ks. Marka Kajzera, Ks. Stefana Schudego, Ks. Stefana Dudziaka, Ks. Bolesława Starosolskiego, siostry zakonne, które pracowały w naszej parafii, + zm. z rodz. Litkowskich, Górnych i Blamke i Ratajczaków, Teresę Tyl, Teresę Chylewską, + Stanisława, Piotra, Franciszkę Długich,+ Zbigniewa Siekierkowskiego, +Antoninę, Walentego Szymczaków i Aleksandra Fletera, + Mariannę, Ludwika, Sylwestra Walczaków, + zm z rdz. Marciniaków i Jakubowskich, +Bronisława Krysia, + Bronisława Winnowicza, zm z rodz. Winnowiczów, Witkowskich i Przybylskich i zm kapłanów, +Janinę, Kazimierza Maj, Zdzisława Kubiaka, +Czesława Szymczaka, +Stanisława Szydłowskiego, +Anielę Kaczmarczyk, i zm z rodz, + Stanisławę, Antoniego Knaziów, Władysławę, Antoniego Wawrzyniaków, Elżbietę, Cecylię Kramarczyk, + Cyryla Misiaczka, zm z rodz. zegarów, Misiaczków, Marię Włodarczyk – Glapa, + Stanisławę, Franciszka Andrzejczaków i zm z rodz, + Katarzynę, Jana Wirów i zm z rodz, + Franciszka, Marka Idczak, Reginę Kreczmer i zmz rodz, + Józefa Ługowskiego i zm z rodz, + Jana Grześkowiaka i zm z rodz, + Bogdana Płuciniczaka i zm z rodz. Antoniewiczów, + Barbarę Konarkowską, + zm z rodz. Szuldów i Deutschów, +Franciszka Płuciniczaka i zm z rodz. Winnowiczów, + Ryszarda Skokowskiego i zm z rodz, + zm z rodz. Langiewiczów, Paszkierów i Klaczyków, + Leona Kręciołka i zm z rodz. Szelczyńskich, Pędziwiatrów, Mołczyńskich, + Andrzeja Woźniaka, + Dominika Marciniaka, + Marka Wabińskiego, + Florencjusza Gościniaka i zm z rodz. Gościniaków i Szymkowiaków, Kaźmierczaków, Gałczyńskich i Szadlów, +Jadwigę, Franciszka Gałczyńskich, Kazimierza Opyc, +zm z rodz. Hosków, Krystynę, Macieja Dajewskich, + Henryka Dorsz, Henryka Guźniczaka, +Stefana Gruchałę i zm z rodz, + zm z rodz. Andrzejczaków i Kanafów, +Stanisława Walczaka i zm z rodz, + zm z rodz. Tyrakowskich, Pelagię Marciniak, + Helenę, Ludwika Golimowskich, + zm z rodz. Szwarców i Krystynę Gruszeczką, + Henryka, Danutę Marchwickich i zm z rodz, +Józefa, Pelagię Walczak i zm z rodz, +zm z rodz. Zawodnych i Sobańskich, Maturskich, Kobierskich, + Albinę Nawrocką, Bronisława, Henryka Krakowiaków, Stanisława Gałczyńskiskiego, +Kazimierza Kornatowskiego,+ zm z rodz. Pachołków i Marię Wiczuk, + za zm z rodz. Wizów, Szymczaków, Sowińskich, Teodorczyków, Pierzchałów i Dunaj. + Genowefę, Romana, Marię Janiuk, Wandę, Władysława Paradysz i zm z rodz. Janiuków, Paradysz i Kopeciów,

+ Alfonsa, Stanisławę Kasperkowiaków, + Kazimierza, Józefę, Józefa, Jana Gruchałów, Teklę Antoniewicz i zm z rodz. Dopierałów, + zm z rodz. Matyszczaków, Smolarków, Wojtkowiaków, + Janinę, Mariana Wajs i zm z rodz, + Edwarda Walczaka, Stanisławę, Stanisława Ratajczaków, + Stanisławę Szymczak i zm z rodz, + Bernarda Szałatę, Franciszka Szymczaka, + Juliana Grzelkę, Józefę, Franciszka Dopierałów, + Mariana Adamczaka, +Joannę, Franciszka Gbiorczyków, Bronisławę, Romana, Henryka Mikołajczaków i zm z rodz, + Władysławę, Stanisława Błaszczyków, Jadwigę, Franciszka Dąbrowskich, + Pelagię, Tomasza Dopierałów, + Marię, Józefa, Wandę, Henryka Walczewskich, + Rozalię, Franciszka Kanafów i zm z rodz. Szewczykowskich, + zm z rodz. Zuske, Sychowskich, Zwolińskich, Czarlińskich, Pogonowskich, Remiszewskich i Matuszaków, + Franciszka Grześkowiaka i zm z rodz, + zm z rodz. Robakowskich, +Władysława Brzęckiego, +Mieczysława Galusińskiego, Franciszkę Durka i zm z rodz, + Marię, Józefa Roszaków i zm z rodz, + za zm z rodz. Moskalików i Droździków, + zm z rodz. Supińskich, + Stefanię Krupczyńską, Genowefę, Ignacego, Józefa Maćkowiaków, Franciszkę Karpińską i zm z rodz, Czesława, Edmunda Drewniak, + Bonaenturę, Franciszkę, Wojciecha Krupczyńskich, Marię Durzyńską, Wandę Andrzejewską, zm z rodz. Krupczyńskich i Brukiewiczów. + Marię, Dariusza Awęckich, + Mariana Nowackiego, Marię, Andrzeja Dolatów, Jerzego Greinera i zm z rodz. Nowackich, + za zm z rodz. Jankowiaków, Kałmuckich, Zygmuntowiczów, + Mariana Andrzejaka, Józefę, Franciszka Szadlów, Janinę, Józefa Łuczaków, Agnieszkę, Józefa, Bogdana Moszko i zm z tych rodzin, + zm z rodz. Kaczmarków i Majewskich, Jana Jóskowiaka, + Jarosława Sadowskiego, Marię Twardowską, Antoninę Snela, + Czesławę, Edmunda Suchodolskich, + Józefę, Jana Ordaników, + Czesława Kulińskiego, + Czesława Wyrwińskiego, + Zdzisława Paczyńskiego, + +Stanisława Walczaka, +Edmunda Konarkowskiego, +Marię Juskowiak, + Kazimierę Idczak, Kazimierę Woźniak, +Iwonę Weis, + Marię Woźniak, + Urszulę Nowak, + Helenę Grzemską, +Krzysztofa Pruszyńskiego, +Janinę Stępniak, +Janinę Świderską, +Halinę Marczewską, +Jerzego Stanikowskiego, Teresę Dopierała, Mariana Juskowiaka, Bronisławę Gościniak, Jana Gruchalskiego, Krzysztofa Suchodolwskiego, Helenę Demską, + Annę Dajewską, + Irenę Pieprzyk, Krzysztofa Skowronka, Tomasza Kempę  i dusze w czyśćcu cierpiące.