Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

„Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie” zaistniał w Borku we wrześniu 1984 roku. Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.

Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy jego Założyciela, Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. W diecezji poznańskiej jest 85 kręgów Domowego Kościoła w 11 rejonach. Parą Diecezjalną są wybrani 2 września 2001 roku, Państwo Teresa i Ryszard Janiccy z Borku Wlkp. Rejon Borek obejmuje kręgi Domowego Kościoła z Gostynia, Śremu i Borku. Funkcję Pary Rejonowej pełnią obecnie Państwo Urszula i Andrzej Mikołajczakowie z Karolewa.

W naszej parafii są obecnie trzy działające kręgi Domowego Kościoła, w skład których wchodzi 14 małżeństw (do jednego kręgu może należeć od 4 do 6 małżeństw). Każdy krąg spotyka się raz w miesiącu w domu którejś z par. Przez kręgi boreckie przewinęło się wiele małżeństw, które jednak z różnych przyczyn odeszły z ruchu. Małżeństw tych było około 15. Ale zarówno ci, którzy odeszli oraz ci, którzy trwają w ruchu mogą spokojnie powiedzieć, że nie był, czy nie jest to czas stracony. Spotkania w kręgu DK ubogacają małżonków, pomagają budować jedność, wychowywać dzieci w duchu chrześcijańskim. Jest to tak ważne teraz, kiedy świat lansuje konsumpcje, użycie oraz niesie różnego rodzaju zagrożenia.