Chór „Jutrzenka”

Koło Śpiewackie „Jutrzenka” zostało założone w 1892 roku przez księdza Aleksandra Brandowskiego, który został jego pierwszym prezesem. Pierwszym dyrygentem chóru boreckiego był kapelmistrz kapeli wokalno-instrumentalnej – Józef Siniecki. Początkowo w chórze śpiewali sami mężczyźni, ale już w początkach XX wieku członkami zostały także kobiety.

W latach powojennych (1945-1986) dyrygentem i kierownikiem chóru był Ignacy Maciejewski, organista boreckiej parafii. Później dyrygenturą zajmował się Jerzy Stanikowski, a akompaniamentem śp. Zygmunt Kołakowski.

Od pięciu lat chórem dyryguje jego wieloletni członek, druh Bronisław Szymczak. Funkcję prezesa już po raz drugi sprawuje druhna Kazimiera Szymczak. Obecnie chór „Jutrzenka” liczy 34 członków i jest zespołem mieszanym. Wykonuje pieśni religijne, patriotyczne, ludowe. Za swoją działalność koło zostało odznaczone Srebrną Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Bierze udział w corocznych świętach i uroczystościach, pełniąc w ten sposób zaszczytną służbę Bogu w Kościele, ojczyźnie podczas każdej narodowej uroczystości, świadcząc o tym, że Polska posiada własną wysoką kulturę. Koło przyczynia się do uświetniania kultu obrazu Matki Bożej Pocieszenia na Zdzieżu. Ufamy, że dalsza działalność pozwoli jej członkom trwać wiernie w tradycji naszych Ojców w myśl hasła:

Leć o pieśni, leć sokołem!

Tobie czołem, Ziemi czołem

ojczyźnie cześć!

Leć i zapal naród cały,

Zbudź do czynu, wiedź do chwały

Ojczyźnie służ!

Próby chóru odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. w poniedziałkowe wieczory. Ponieważ wśród śpiewaków wciąż brakuje młodych twarzy zapraszamy do wstąpienia do koła wszystkich lubiących śpiewać.