Pieśni

Pieśń na rozpoczęcie:

Panno i Matko, bez wszelakiej skazy,
Któraś Adama nie uznała zmazy,
Niech w Moc piekielną przez grzech nie wpadniemy,
Ciebie prosimy!

Pieśń na zakończenie:

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas
Matko nie opuszczaj nas!
Matko pociesz bo płaczemy,
Matko prowadź bo zginiemy,
Ucz nas kochać, choć w cierpieniu,
Ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu.
Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,
Matko nie opuszczaj nas!