XXIII Niedziela zwykła

  1. W kalendarzu liturgicznym przypada; w poniedz. wspomn. obow. św. mm. Korneliusza i Cypriana, w środę święto św. Stanisława Kostki Patrona polski, w piątek wspomn. obow. św. mm. Andrzeja Kim Taegon i tow., w sobotę święto św. Mateusza ap. i ew.

  2. W środę w Sanktuarium adoracja Najśw. Sakramentu od g.17.oo do Mszy św.,

  3. Biuro parafialne czynne; poniedz. od 18.3o do 19.15, w środę i piątek od 9.3o do 10.3o.

  4. Serdeczne podziękowanie Bóg zapłać za; tacę remontowo-gospodarczą 11 675 zł, za dary dożynkowe i ofiary razem 3340 zł. (przeznaczyłem na cele gospodarcze),ofiarę 300, 100 i 50 zł., dar modlitwy, wszelkie dobro!

  5. Zachęcam do czytelnictwa; –Przewodnik Katolicki i dla dzieci Mały Przewodnik

  6. P. Bóg wezwał do wieczności śp. Marię Krzyżak, zam. Borek Wlkp., ul. Słowackiego, śp. Janinę Nowak, zam. Karolew. Dobry Jezu …!!!

Uwaga!!! Siostry Służebniczki zapraszają na rekolekcje „Codzienność z Matką Jezusa” do Lubonia od 20 do 22 września ‘br. Zgłoszenia www.centrum-duchowość.pl

Ks. Tadeusz Lorek

(proboszcz)