Informacja po Nawiedzeniu Kopi Obrazu Jasnogórskiego

W powitaniu ks. prob. Tadeusz Lorek powiedział; Matko Nasza ukochana, przewodniczko pewna do nieba! Witam Cię w Kopi Obrazu Jasnogórskiego i zapraszam nie tylko w gościnę, ale na każdy czas życia Bądź nadal z nami!

Jesteśmy szczególna wspólnotą, bo parafią pw. Pocieszenia NMP.

Pragniemy powierzać Tobie nasze smutki i radości, ale także wspierać Twe Matczyne dłonie przed Obliczem Boga Najwyższego. W duchu św. Maksymiliana wierzymy, że Dobry Bóg – Tobie powierzył miłosierdzie, a Sobie pozostawił sprawiedliwość. Mamy świadomość, że wszystko możemy w Nim, przez Ciebie Niepokalana!!!

Wpatrujemy się w Twój cudowny wizerunek w tym Sanktuarium przez setki lat. Przychodzili do Ciebie Możni, przychodziło Rycerstwo, przychodził i przychodzi Lud Boży uciskany i wolny, by trwać przy Tobie, kontemplować Twoje oblicze i tym samym uczyć się od Ciebie jak żyć, jak w dzisiejszych trudnych czasach realizować podstawowe powołanie życia w świętości i prawdzie, by dotrzeć do nieba.

Prosimy Cię Matko pomóż całej naszej parafii, żyć tak, by każdy, kto się spotka z nami bardziej pragnął spotkania z Chrystusem – Twoim Jednorodzonym Synem, a naszym Mistrzem i Przyjacielem. Pragniemy razem z TOBĄ MATKO iść w NOWE CZASY!!!

Postanowiliśmy, że owocem nawiedzenia M.B. będzie jeszcze gorliwsza modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, dlatego od września 2019 r. w każdy I czwartek miesiąca Różaniec św. i Litania do M.B. będzie odmawiana w czasie adoracji Najśw. Sakramentu, a po Niej Msza św. w int; za Wychowawców, Seminarzystów i o powołania kapłańskie i zakonne szczególnie z naszej parafii.

Ks. Tadeusz LOREK

(proboszcz)