Plan pielgrzymki na Ukrainę 25.04 – 02.05.2020r.

UKRAINA

Kresy

Termin: 25.04 – 02.05.2020r.

 

I DZIEŃ – BOREK WIELKOPOLSKI – LWÓW

Przejazd na trasie Borek Wielkopolski – Lwów. Nocleg.

 II DZIEŃ – LWÓW

Lwów – Kopiec Unii Lubelskiej, Stary Rynek, Brama Prochowa, Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Katedra Ormiańska, Pomnik Mickiewicza, Kościół Bernardynów, Opera Lwowska, cerkwie: Przemienienia Pańskiego i Wołoska, cmentarze: Łyczakowski i Orląt. Nocleg.

III DZIEŃ – OLESKO – POCZAJÓW –  KRZEMIENIEC

Olesko – miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego. Poczajów – Ławra Poczajowska z licznymi świątyniami, pałacem archimandryty,  święte miejsce zarówno dla unitów, jak i dla prawosławnych. Krzemieniec – Liceum Krzemienieckie, Dworek Januszewskich – Muzeum Słowackiego, Góra Bony (407 m. n. p. m.) z ruinami zamku, kościół polski. Nocleg.

IV DZIEŃ – ZBARAŻ – SKAŁA PODOLSKA – KAMIENIEC PODOLSKI

Zbaraż – przebudowany Zamek Wiśniowieckich, polski kościół oo. Bernardynów. Skała Podolska – ruiny zamku z XVI – XVIII wieku. Przejazd w kierunku Kamieńca Podolskiego. Nocleg.

V DZIEŃ – KAMIENIEC PODOLSKI – CHOCIM – OKOPY ŚW. TRÓJCY  

Kamieniec Podolski – Rynek Polski z ratuszem, katedrą, nagrobkiem Wołodyjowskiego i wieżą-minaretem, kościół ormiański, kościół Paulinów, Zamek Kamieniecki z licznymi basztami, do którego prowadzi Most Zamkowy (dawniej zwany: Mostem Tureckim). Przyjazd do Chocimia – słynna forteca nad Dniestrem, miejsce bitew z 1621 i 1673 r. Okopy św. Trójcy – spacer przez dawniej ostatnią wieś II RP, malowniczo położoną pomiędzy dolinami Zbrucza i Dniestru. Nocleg.

VI DZIEŃ – KOŁOMYJA – IWANO-FRANKIWSK (STANISŁAWÓW)

Przejazd do Kołomyi: dawny polski cmentarz, Muzeum Pisanki. Przejazd do Iwano-Frankiwska (Stanisławowa). Nocleg.

VII DZIEŃ – IWANO-FRANKIWSK (STANISŁAWÓW) – HALICZ – ROHATYŃ

Spacer po Stanisławowie: ratusz, katedra grekokatolicka (dawny kościół jezuicki), cerkiew prawosławna (dawna ormiańska), pomnik Adama Mickiewicza. Halicz: cerkiew XIV-wieczna, zrekonstruowany fragment zamku z XIV wieku. Rohatyń: kościół XV-wieczny, drewniana cerkiew. Nocleg.

VIII DZIEŃ – KALWARIA PACŁAWSKA – BOREK WIELKOPOLSKI

Kalwaria Pacławska – Santkuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej i Znalezienia Krzyża Św. Powrót do parafii w późnych godzinach wieczornych. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzania

CENA:

750 PLN + 400 USD

             

CENA ZAWIERA:

– przejazd autokarem zgodnie z programem

– noclegi w hotelach 3* /pokoje dwuosobowe, dopłata do jednoosobowego 210 USD/

– wyżywienie 2 razy dziennie /śniadanie, obiadokolacja/

– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

– napiwki dla lokalnej obsługi

– opiekę pilota

– opiekę lokalnego przewodnika

– opiekę duchową kapłana

– składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

– ubezpieczenie KL i NNW /zawiera ubezpieczenie od chorób przewlekłych/