Czwarta Niedziela zwykła

  1. Zbiórka do puszek na „Radio Emaus” wyniosła 102zł.
  2. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w piątek w godz. 9.30 – 10.15.
  3. Przypominam, że osoby, które wyjeżdżają na pielgrzymkę do Rzymu w maju, do końca stycznia wpłacają sumę brakujących pieniędzy. Proszę na kopercie napisać imię, nazwisko sumę pieniędzy i podać ks. proboszczowi.
  4. W sobotę odbył się pogrzeb + Kazimiery Idczak ze Skokowa we wtorek o godz. 10.30 Msza Sw. i pogrzeb + Kazimiery Woźniak z Cielmic. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
  1. Plan kolędy

Niedziela 03.02.2019.r. godz. 14.30

Ul. Gogulskiego i Farna. ( ministranci: Michał Wi, Antoni Ro )

Poniedziałek 04.02.2019.r.  godz. 14.30

– Głosiny od strony Gostynia. ( ministranci: Karol Sz, Piotr Wrz)

Wtorek 05.02.2019.r. godz. 14.30

– ul. Konopnickiej od ul. Mickiewicza ( ministranci  Kuliński Adam, Bartosz Ku )

Czwartek 07.02.2019.r. godz. 14.30

–  Zielona od początku do nr 14 ( ministranci: Karol Dominik Kr)

Piątek  08.02.2019.r.

– ul. Zielona od nr 15 do końca ( ministranci: Jan, Rafał Za )