Niedziela XXX tygodnia okresu zwykłego

  1. Od poniedziałku do środy o godz. 17.30 modlitwa różańcowa w intencji żywych i zmarłych mieszkańców poszczególnych miejscowości i ulic: poniedziałek 29.10 – Karolew – domki – modlitwę poprowadzą siostry Służebniczki, wtorek 30.10 – Borek Wlkp pozostałe ulice – p. Mirosława, w środę 24.10 Karolew pozostałe bloki – p. Krystyna.
  2. W środę o godz. 18.00 Msza Św. z Uroczystości Wszystkich Świętych. Okazja do spowiedzi św. w środę od godz. 20.00 – 20.30 w sanktuarium. W czwartek Msze Św. we farze godz. 8.30, w sanktuarium godz. 10.00, i na cmentarzu godz. 14.00. Nie ma Mszy Św. wieczornej. Składka zbierana na cmentarzu przez strażaków przeznaczona jest na kopułę na sanktuarium.
  3. W piątek Dzień Zaduszny. Spowiedź Św. we farze od godz. 16.00 – 16.30, w sanktuarium godz. 17.00 – 18.00. Na wieczorna Mszę Św. zapraszamy rodziny osób, które odeszły do wieczności od 01.11.2017 – 30.10.2018.r. Drugi kapłan odprawi Mszę Św. za zmarłych z wymienianek rocznych.
  4. W związku z czasem pamięci o zmarłych cierpiących w czyśćcu, od czwartku godz. 12.00 do piątku godz. 24.00, można uzyskać będąc w stanie łaski uświęcającej jeden odpust zupełny na dzień za duszę w czyśćcu przez nawiedzenie kaplicy, lub kościoła i zmówienie modlitwy w intencji zmarłej osoby. Również można uzyskać odpust zupełny od 01 – 8.11 za nawiedzenie cmentarza i ofiarowanie modlitwy w intencji zmarłego. Pod chórem wystawione zostały skarbony, do których można składać wymienianki jednorazowe, natomiast wymienianki roczne przyjmowane są tylko w biurze parafialnym. W ciągu roku odprawiamy 12 Mszy Św. w intencji tych zmarłych w I piątki msca o godz. 18.00.
  5. Ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne wyniosły 506 zł. Dziś zbierane są ofiary na utrzymanie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Ponznaniu.
  6. W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb + Danuty Lichej z Borku. Dobry Jezu, a nasz Panie…
  7. Objazd chorych w poniedziałek godz. 9.30

– poniedziałek 29.10 –  Cielmice, Leonów, Siedmiorogów I, Trzecianów  i Skokówko.

– wtorek 30.10 – Karolew i Skoków.

– sobota 03.11 Borek Wkp.

  1. Dziękuję Parafianom za dary stołu, jakie otrzymałem na probostwo w ostatnim miesiącu.