Terminy udzielania chrztu św. w parafii p.w. Pocieszenia NMP – Borek Wlkp

Terminy udzielania chrztu Św. dzieciom w 2019 r.

12.01.2019.r. godz. 18.00

16.02.2019.r. godz. 18.00

16.03.2019.r. godz. 18.00

27.04.2018.r. godz. 18.00

11.05.2018.r. godz. 18.00

15.06.2019.r. godz. 18.00

20.07.2019.r. godz. 18.00

17.08.2019.r. godz. 18.00

21.09.2019.r. godz. 18.00

12.10.2019.r. godz. 18.00

16.11.2019.r. godz. 18.00

14.12.2019.r. godz. 18.00

 

Chrzest jest uroczystością parafii, dlatego nie jest tylko zarezerwowany dla rodziny naturalnej. Postarajmy się, aby dostosować termin chrztu dziecka do wyznaczonych terminów. Msza chrzcielna odprawiana jest w intencji dziecka przyjmującego chrzest.

Rodzice żyjący w sakramencie małżeństwa, zgłaszają chrzest z aktem skróconym urodzenia dziecka, oraz pozwoleniem proboszcza parafii rodziców chrzestnych na piastowanie tej godności.

Osoby żyjące w związkach pozamałżeńskich przynoszą do kancelarii akt zupełny urodzenia dziecka, gdzie zaznaczony jest czas i miejsce w USC nadania nazwiska dziecku przez ojca.

Rodzice dziecka bez przeszkody do zawarcia sakramentalnego małżeństwa żyjący w konkubinacie ,wypełniają oświadczenie wychowania dziecka zgodnie z wiarą, poświadczonego podpisem rodziców chrzestnych ( druk w kancelarii parafialnej).