Relikwie błogosławionego Jana Pawła II dla Sanktuarium

Z radością informuję Parafian, że w sobotę 02.06 otrzymałem pozytywną odpowiedź na pismo sprzed 2 miesięcy, od Jego Eminencji Ks. Kard. Dziwisza, o podjęciu przez Niego decyzji przekazania dla naszego Sanktuarium relikwii bł. Jana Pawła II. Relikwie te zostaną przekazane osobiście przez ks. Kardynała w poniedziałek 11.06 w Krakowie. Chciałbym, aby w niedzielę odpustową 01.07 nastąpiło podczas procesji poszczególnych stanów parafii uroczyste wprowadzenie relikwii z miejsca tablicy pamięci o Bł. Janie Pawle II przy Urzędzie Miejskim do Sanktuarium na Zdzieżu.